כך תוכל להבין את תלוש המשכורת שלך

כדי להבטיח שאתם אכן מקבלים שכר בהתאם להוראות החוק, עליכם להכיר את מבנה תלוש השכר שלכם על כל היבטיו.

סביר להניח כי מעסיקים שמאמצים את הטכנולוגיה העדכנית ומשתמשים בשירותי תוכנת ניהול חשבונות וניהול שכר ממוחשב – מנפיקים לעובדים תלושי שכר שמפרטים את כול התשלומים והניכויים כפי שדורש החוק.

מעסיק שמסתמך על תוכנה ממוחשבת שעוקבת אחר שעות העבודה, זכויות העובד לגבי ימי מחלה וחופשה, שעות נוספות וכן הלאה – יכול להיות בטוח יותר שתלוש השכר אכן משקף את כול הוראות החוק ולא מקפח את העובדים.

הפרטים שכולל תלוש המשכורת:

פרטיו של המעביד. שם המעסיק, כתובתו ומספר הזיהוי שלו (או מספר החברה). למה זה חשוב? למשל, כשעובדים במקום עבודה מסוים מסגרת חברה קבלנית, חשוב מאוד שזהות המעסיק תהיה ברורה במקרה שתתעורר מחלוקת בין העובד לבין הגורמים ששותפים בהעסקה שלו.

נתונים אישיים. נתונים אלה כוללים את שם העובד, מספר תעודת הזהות שלו, תאריך הלידה, מצב משפחתי, ילדים עד גיל 19, אם בן הזוג עובד, קופת החולים בה מבוטח העובד, ביטוח לאומי, וסוג המשרה.

נתוני העסקה כוללים מספר פרטים:

– תאריך התחלת העבודה.

– מעמד (עובד שעתי, חודשי, יומי)

– ותק. הוותק צריך לשקף את משך הזמן שבו אתם עובדים במקום העבודה. הוותק שלכם כעובדים משפיע על הזכויות שלכם כשאתם מבקשים לקבל דמי הבראה, פנסיה או פיצויי פיטורין. יש לא מעט מקומות עבודה שבהם הוותק ישפיע על הזכויות ועל גובה המשכורת שלכם.

– אחוז משרה. אחוז המשרה משקף את היקף המשרה שלכם. היקף המשרה יבוא לביטוי בעת חישוב זכויותיכם כעובדים לפי שעות העבודה שביצעתם בפועל.

ניכויי חובה (מס הכנסה) וניכויים והפרשות לקופות גמל. מחודש ינואר 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה. לפי חוק זה המעסיק מחויב להפריש לעובד כספים לביטוח הפנסיוני (כולל ביטוח אובדן כושר עבודה ומוות). החוק קובע את שיעור ההפקדה המקסימלי לתגמולים (לפנסיה): 7.5% למעסיק ו-7% לעובד. לגבי הפיצויים: המעסיק חייב להפקיד סכום בשיעור של עד 8.33% משכר העובד.

רובריקה של תקופת התשלום מציינת אם התשלום נעשה כול יום או כול חודש. זה חשוב במקרה שיש צורך לברר תלונה על הלנת שכר.

שעות העבודה מבטאות את מספר השעות שעבדתם במשך החודש. בדרך כלל שעות אלה מסוכמות עם המעסיק במסגרת החוזה. חשוב שהשעות בתלוש ישקפו את השעות בפועל, בכול מקרה שבו תרצו לתבוע תשלום עבור שעות נוספות.

תנאים סוציאליים עוסקים בימי המנוחה, ימי החופשה ודמי ההבראה. חשוב לבדוק שתלוש השכר אכן מתייחס לתנאים אלה. באופן כללי אתם רשאים להיעדר מהעבודה כמה ימים בשנה מבלי שהשכר שלכם ייפגע. בדרך כלל יש פירוט של ימי ההיעדרות בתלוש.

ניכויים. החוק קובע מה בדיוק יכול המעסיק לנכות מהשכר ומה לא. לכן, חשוב שניכויים אלה יופיעו בתלוש השכר שלכם (כמו ניכוי עבור ציוד שסיפק המעביד). אל תסכימו לניכויים שלא מפורטים בתלוש כי יהיה לכם קשה להוכיח אותם לאחר מכן.

באדיבות מיניסופט www.minisoft.co.il